Vítá Vás klub rodičů a přátel ZŠ Věry Čáslavské 

Jsme rodiče a přátelé ZŠ Věry Čáslavské, kterým na naší škole záleží, a proto jí chceme v rámci svých možností a ve spolupráci s vedením školy a pedagogickým sborem pomáhat. Věříme, že i na velké škole lze vybudovat fungující komunitu.
Usilujeme o to, aby naše škola byla tím nejlepším místem pro naše děti, na které budou po letech vzpomínat s láskou a porozuměním, aby do ní chodily rády, cítily se v ní bezpečně a získaly v ní znalosti a dovednosti potřebné pro život ve 21. století.

ZŠ Věry Čáslavské


Naše aktivity


Jaké máme cíle?

  • Seznamovat veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy.

  • Spolupracovat s vedením školy a seznamovat je s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů.

  • Pomáhat škole se zajišťováním výchovně-vzdělávací činnosti i zlepšováním podmínek pro žáky. Naše aktivity zahrnují dobrovolnou pomoc a materiální i finanční příspěvky škole.

  • Podporovat mezinárodní styky školy, podávat žádosti o granty v oblasti výchovně-vzdělávací a zájmové činnosti.

  • Pořádat kulturní, výchovné a společenské akce, jejichž cílem je mimo jiné zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky.


Kde získáváme peníze na naši činnost? 

Zdroje příjmů jsou zejména:

  • dary a příspěvky právnických a fyzických osob;

  • dotace a granty;

  • příjmy z vlastní hospodářské činnosti vykonávané jako vedlejší (doplňkové) činnosti spolku;

  • majetek převedený do vlastnictví spolku nebo získaný darem;

  • státní příspěvky