Robotika a programování

Škola nutně potřebuje vyměnit zastaralou počítačovou techniku, která nesplňuje požadavky 21. století.

 Dalším krokem je pak organizace kroužků robotiky a programování a pořízení vhodných pomůcek k jejich výuce.