Modernizace a zvelebování prostředí

Ve spolupráci s vedením školy bychom rádi zmodernizovali zařízení a vybavení učeben na výuku fyziky a chemie. Věříme, že pomocí nového vybavení a praktické výuky dokážeme děti pro tyto předměty skutečně nadchnout a ukázat jim, že věda je zábava.

Chci přispět na projekt učeben fyziky a chemie