Naše aktivity

díky vaší pomoci

Kde získáváme peníze na naši činnost?

Zdroje příjmů jsou zejména:

  • Dary a příspěvky právnických a fyzických osob;

  • Dotace a granty;

  • Příjmy z vlastní hospodářské činnosti vykonávané jako vedlejší (doplňkové) činnosti spolku;

  • Majetek převedený do vlastnictví spolku nebo získaný darem;

  • Státní příspěvky.