Jak nás podpořit!

Chci být aktivním členem KRPŠ

Je to jednoduché!

Vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zaplaťte členský příspěvek ve výši alespoň 500 KČ (za člena na školní rok, rodiče dvou dětí mohou uhradit jen 800 KČ a rodiče 3 a více dětí 900 KČ). Můžete zaplatit bezhotovostně převodem na účet Klubu rodičů č.ú. 2202351916/2010, nebo naskenovat QR kód dle Vámi vybrané částky. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení dítěte a třídu (máte-li ve škole více dětí, napište to nejstarší). 

Budeme Vás kontaktovat o další schůzce a rádi Vás na ní přivítáme, stejně tak jako na akcích, které nás čekají. 

Chci být pasivním členem KRPŠ 

Nechcete se aktivně zapojit do příprav a organizací akce KRPŠ, ale chcete finančně přispět.

Vyplňte prosím přiloženou přihlášku a zaplaťte příspěvek ve výši alespoň 500 KČ (za člena na školní rok, rodiče dvou dětí mohou uhradit jen 800 KČ a rodiče 3 a více dětí 900 KČ). Můžete zaplatit bezhotovostně převodem na účet Klubu rodičů č.ú. 2202351916/2010 nebo naskenovat QR kód dle Vámi vybrané částky. Do zprávy pro příjemce uveďte prosím příjmení dítěte a třídu (máte-li ve škole více dětí, napište to nejstarší). 

Díky pasivnímu členství jste samozřejmě vřele vítáni na všech akcích KRPŠ.

Chci darovat finanční dar

Finančně můžete práci Klubu podpořit kdykoliv a jakoukoliv částkou, jednorázově nebo trvalým příkazem na účet sdružení č.ú. 2202351916/2010 (Fio banka). Peníze budou vždy použity ve prospěch žáků ZŠ Věry Čáslavské.

Poskytnutím finančního daru našemu sdružení si můžete zajistit úlevy na daních. U fyzických osob lze snížit základ daně až o 10%, pokud úhrnná hodnota daru přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 KČ. Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, si mohou snížit základ daně v úhrnu až o 5% za poskytnutí finančního daru ve výši alespoň 2000 KČ. Pro daňové účely vám samozřejmě vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru za uplynulý kalendářní rok, nebo s vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@krpzsvcaslavske.cz

Chci přispět na jednu z nabízených aktivit

Vyberte si aktivitu, která je Vám blízká či Vás zaujala v sekci naše aktivity. Naskenujte QR kód a vložte částku, kterou chcete přispět. 

Zda chcete vystavit finanční potvrzení napište na info@krpzsvcaslavske.cz 

Chci podpořit školu věcným darem

Máte doma nebo ve firmě něco, co by se mohlo škole hodit? Od zbytků starých látek, či odřezků dřeva, přes společenské hry, výtvarné potřeby, dětské knihy až třeba po nábytek? Napište nám na info@krpzsvcaslavske.cz a my zjistíme, jestli a komu by se vaše věci hodily.

Chci nabídnout svůj čas, zkušenosti dětem

  • Máte čas a můžete nám pomoci na akcích? 
  • Můžou žáci přijít na exkurzi do firmy, kde pracujete?
  • Můžete vy osobně přijít do školy a sdílet s dětmi své pracovní zkušenosti?
  • Můžete uspořádat zajímavou přednášku pro děti nebo rodiče?
  • Chtěli byste vést kroužek volnočasové aktivity v rámci školního klubu?
  • Ozvěte se nám na info@krpzsvcaslavske.cz, děkujeme! 

Z vašich členských příspěvků a darů klub ve spolupráci s vedením školy podpoří různé projekty, které, jak věříme, mohou přispět k dobrým vztahům mezi dětmi, rodiči, školou a veřejností.

Práce rodičů a členů klubu je neplacená a dobrovolná.