Jak nás podpořit!

Elektronická pokladna

Od školního roku 2023/2024 zjednodušujeme způsob placení členských příspěvků a využijeme nabídky naší školy na posílání plateb přes elektronickou pokladnu.

Jak to bude tedy vypadat v praxi? 

Za každé dítě rodič platí 500 Kč za daný školní rok. V případě, že rodič nesouhlasí s podporou klubu rodičů, předá písemný nesouhlas s platbou třídnímu učiteli do 30. 9. 2024! V opačném případě bude 1. 10. 2024 z elektronické pokladny odečten členský poplatek (500Kč). 

Prosíme, zkontrolujte si dostatek finančních prostředků v elektronické pokladně. 

Věříme, že tento krok oceníte. 


Chci být aktivním členem KRPŠ

Co to vlastně znamená, stát se aktivním členem? 

Aktivně se zapojovat do plánovaných akcí, osobní účast na akcích (samozřejmě dle Vašich časových možností).

 Je to jednoduché!

Aktivním členem se můžete stát kdykoliv - vyplňte prosím přiloženou přihlášku a kontaktujte nás na přiložený formulář

Už teď se na Vás těšíme!

Chci darovat finanční dar

Finančně můžete práci Klubu podpořit kdykoliv a jakoukoliv částkou, jednorázově nebo trvalým příkazem na transparentní účet sdružení č.ú. 2202351916/2010 (Fio banka). Peníze budou vždy použity ve prospěch žáků ZŠ Věry Čáslavské.

Poskytnutím finančního daru našemu sdružení si můžete zajistit úlevy na daních. U fyzických osob lze snížit základ daně až o 10%, pokud úhrnná hodnota daru přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 KČ. Právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, si mohou snížit základ daně v úhrnu až o 5% za poskytnutí finančního daru ve výši alespoň 2000 KČ. Pro daňové účely vám samozřejmě vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru za uplynulý kalendářní rok, nebo s vámi rádi uzavřeme darovací smlouvu.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na info@krpzsvcaslavske.cz

Chci přispět na jednu z nabízených aktivit

Vyberte si aktivitu, která je Vám blízká či Vás zaujala v sekci naše aktivity. Naskenujte QR kód a vložte částku, kterou chcete přispět. 

Zda chcete vystavit finanční potvrzení napište na info@krpzsvcaslavske.cz 

Chci podpořit školu věcným darem

Máte doma nebo ve firmě něco, co by se mohlo škole hodit? Od zbytků starých látek, či odřezků dřeva, přes společenské hry, výtvarné potřeby, dětské knihy až třeba po nábytek? 

Rádi přijmeme i reklamní předměty, které použijeme jako odměny pro děti na našich akcí! 

Napište nám na info@krpzsvcaslavske.cz a my zjistíme, jestli a komu by se vaše věci hodily.

Chci nabídnout svůj čas, zkušenosti dětem

  • Máte čas a můžete nám pomoci na akcích? 
  • Můžou žáci přijít na exkurzi do firmy, kde pracujete?
  • Můžete vy osobně přijít do školy a sdílet s dětmi své pracovní zkušenosti?
  • Můžete uspořádat zajímavou přednášku pro děti nebo rodiče?
  • Chtěli byste vést kroužek volnočasové aktivity v rámci školního klubu?
  • Ozvěte se nám na info@krpzsvcaslavske.cz, děkujeme! 

Z vašich členských příspěvků a darů klub ve spolupráci s vedením školy podpoří různé projekty, které, jak věříme, mohou přispět k dobrým vztahům mezi dětmi, rodiči, školou a veřejností.

Práce rodičů a členů klubu je neplacená a dobrovolná.