Komunitní setkávání

Chceme ze školy vytvořit komunitní centrum kde by se rodiče i děti měli možnost poznat a běžně se setkávat. Klub rodičů a přátel školy chce pořádat pravidelné i jednorázové akce, ať už za účelem vzdělávání nebo společného odpočinku. 

Můžeme se scházet na zahradních slavnostech, piknicích, jít společně na výlet do přírody, nebo si společně zasportovat. Můžeme zorganizovat přednášku na nějaké zajímavé téma, nebo zajistit pro rodiče užitečný kurz. Můžeme společně vymyslet a vést pro děti další kroužky, či zorganizovat průvod, noční bojovku nebo karneval. Tady je určitě obrovský prostor pro vaše nápady a dobrovolnickou práci v rámci spolku. 

Uvítáme zapojení každého jednotlivce a nadšence.