Náš tým

Jsme skupina nadšených rodičů, která v říjnu 2022 založila Klub rodičů a přátel ZŠ Věry Čáslavské s cílem udělat ze školy skvělé místo pro naše děti. Ve spolupráci s vedením školy jí chceme především pomoci s organizováním akcí pro děti a rodiče financováním projektů, na které se škole nedostává peněz.

Nemáme zatím moc zkušeností, ale vše vyvažuje naše nadšení a odhodlání. Pojďme tedy společně pracovat na zlepšení prostředí i komunity kolem školy. Více informací o naší činnosti nalezte zde na webových stránkách, nebo na našem Facebooku. 

HANA KOSOVÁ

V ZŠ Věry Čáslavské mám dvě děti (a doufám, že za dva roky budou tři). Proto mě dění na škole zajímá a ráda bych ho v rámci svých možností pomohla zlepšovat - mezi mé hlavní zájmy patří podpora komunitního ducha školy, mimoškolních aktivit (hlavně robotika a programování) a zlepšení vybavení školy. Vzhledem k tomu, že je na škole více rodičů, kteří by rádi osobně přispěli ke zlepšování naší školy, rozhodli jsme se založit klub rodičů a přátel školy a vítáme mezi sebe každého kdo sdílí zájem o školu.

DARINA SVOBODOVÁ

Naše rodina žije na Petřinách již pátou generací, do této školy jsem chodila já, a dokonce i můj manžel, velmi mi proto leží na srdci místní prostředí a komunita. Ráda budu podporovat aktivní propojení rodičů a přátel školy pořádáním akcí našeho spolku. Za důležitý ve vzdělávání považuji mimo jiné důraz na kvalitní jazykovou výuku, robotiku a programování. Ráda bych se věnovala podpoře specifických vzdělávacích potřeb nadaných a mimořádně nadaných dětí, kterých může být v naší škole 10 - 15 %, a také přispěla k tomu, aby se naše škola stala partnerem například www.qiido.cz.

MARKÉTA CHRUSTOVÁ

Myslím si, že vzdělání je věc, na které by se měli škola a rodiče podílet společně. Do ZŠ Věry Čáslavské chodí dvě moje děti a ráda bych se proto zapojila ve větší míře do dění na škole a pomohla v některé z oblastí, kde jako rodiče můžeme přispět, k dalšímu rozvoji. Osobně mne zajímají témata výuky cizích jazyků, informatiky a matematiky. Věřím, že klub může efektivně podpořit činnost školy nad rámec toho, co je standardní, a tím pomoci zlepšit prostředí pro všechny - žáky, učitele i rodiče.

PAVLÍNA SAUDKOVÁ

Do ZŠ Věry Čáslavské chodí mé dvě děti a časem se k nim přidá i mladší sourozenec. Přirozeně mi tedy záleží na tom, v jakém prostředí tráví významnou část dne. Myslím si, že naše škola má velký potenciál a může se i díky tomuto klubu stát tou nej školou široko daleko. Mým osobním tématem je komunitní ráz školy. Velmi mi záleží na tom, aby pro děti škola byla bezpečným místem, kde budou rády trávit čas i po vyučování, kde budou moci trénovat své komunikační a sociální dovednosti a kde vždy najdou oporu a pomoc. V rámci své činnosti v klubu bych se ráda zaměřila na volnočasové aktivity dětí a komunitní akce. Věřím, že díky spolupráci rodičů a pedagogů se škola dokáže posunout kupředu a bude pro nás všechny příjemným místem, kde se rádi budeme setkávat.

MARCELA ŠKOBRTALOVÁ

V roli rodiče školáka jsem úplný začátečník. Do klubu jsem vstoupila právě z důvodu bližšího poznání školy, seznámení se s rodiči a pomoci společně utvářet školní prostředí, které bude pro děti bezpečné a zároveň inspirativní a zábavné. Svou účastí v klubu bych ráda přispěla k organizaci a plánování společných akcí a tím prohloubila vztah mezi školou a rodiči, ale především mezi rodiči samotnými. Věřím, že společně můžeme dosáhnout vytyčených cílů a být tak pro děti dobrým příkladem spolupráce.