Knížkobraní


Tato událost je otevřena všem třídám a má za cíl podpořit čtenářskou kulturu mezi našimi žáky a zároveň přispět k rozvoji knihovny ve škole.

A co je Knížkobraní?

- Každé dítě může přinést do školy jednu knihu vydanou po roce 2000.

- Tyto knihy budou shromažďovány v boxech ve třídách po celý říjen. 

- 9. a 10. listopadu proběhne ve škole burza knih, kdy si žáci budou moci za symbolickou cenu 30 Kč za kus vybrat knihu z nabídky. 

Výtěžek z této akce bude použit na nákup knih pro potřeby školy, včetně školního klubu, družiny a jako ceny za reprezentaci školy.

Těšíme se na vaši účast a přispění k tomuto projektu. Věříme, že knihy pomohou vytvořit bohatší čtenářské prostředí pro naše žáky.