Contact us

Feel free to let us know your views and ideas - we do it for our children


Klub rodičů a přátel ZŠ Věry Čáslavské z.s, se sídlem Korunní 2569/108e, Vinohrady, 101 00 Praha 10

IČ: 17548241 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze pod sp. zn. L 76712

Základní škola a Mateřská škola Věry Čáslavské, Praha 6

Šantrochova 2/1800

Write us